Kendi İmkanları ile Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınmasına İlişkin Duyuru !

Yabancı Uyruklu Öğrenci SGK Primleri Duyurusu