19. Madde: Mezuniyet Durumundaki Öğrenciler İçin Ek Süre ve Sınav Hakkı Duyurusu

1. Mezuniyet konumunda olan, (FF) veya (FD) notu aldığı iki adet kredili dersten ve / veya not
ortalamalarına katılmayan bir adet kredisiz dersten (U) notu alıp devam şartını yerine getiren
öğrencilere ek süre ve/veya sınav hakkı verilir. NA ile başarısız olunan bir dersten ek süre ve/veya
sınav hakkı kullanılmak istenmesi durumunda, bu dersin daha önce alınmış ve devam koşulu
sağlanarak notlandırılmış olması gerekir.

2. Mezuniyet durumunda olup başarısız dersi (FF, FD) olmadığı halde 2,00 genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrenciye istediği en çok iki dersten bir defaya mahsus ek sınav hakkı verilir.

3. Öğrenci ek süre ve ek sınav hakkından yalnızca bir kez faydalanabilir.

15-17 Haziran 2022  Öğrencilerin ÖİDB’ye başvuruları.

20 Eylül 2022       Sınav sonuçlarının ÖİDB’ye bildirilmesi için son gün.

Not : Öğrencilerimiz dilekçelerini doldurup imzaladıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen teslim edebilir veya İYTE tarafından kendilerine  verilen ………………….@std.iyte.edu.tr uzantılı e-posta adresinden oidb@iyte.edu.tr  adresine gönderebilirler.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız