2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ALAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Lisansüstü programlara kabul alan adayların kayıtları e-posta yolu ile yapılacaktır. Adayların istenen belgeleri 04 Şubat 2022 mesai saati bitimine kadar lukayit@iyte.edu.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Kayıt Tarihleri: 03 Şubat 2022 – 04 Şubat 2022

Telefon            :+90 (232) 750 6307/6308

 

ÜCRETLER:

Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri ödeme yapacaktır.

 

 • Lisansüstü Program Öğrencilerinin Katkı Payı: 154 TL

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Mühendislik İşletmeciliği Öğrencilerinin Öğrenim Ücreti

Kredili Dersler İçin:  500,00 TL  x Dersin Kredi Sayısı

Kredisiz Dersler İçin: 500,00 TL x Haftalık Ders Saati Sayısı

 • Yazılım Mühendisliği ve Veri Bilimi Öğrencilerinin Öğrenim Ücreti

Kredili Dersler İçin:  700,00 TL  x Dersin Kredi Sayısı

Kredisiz Dersler İçin: 700,00 TL x Haftalık Ders Saati Sayısı

 

ÖDEME TARİHLERİ:

Lisansüstü Program Öğrencileri: 03 Şubat 2022 – 10 Şubat 2022

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri:     09 Şubat 2022 – 10 Şubat 2022

 

ÖNEMLİ

 • Yeni kabul alan öğrencilerin kayıtlarının yapılabilmesi için farklı bir lisansüstü programda (tezsiz lisansüstü programlar hariç) öğrenciliklerinin olması durumunda kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesme işlemlerini yapması gerekmektedir.
 • İngilizce Yeterlik Sınavına ilişkin detaylı bilgiye https://ydyo.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Lisansüstü programlara kabul alıp İngilizce muafiyet şartını yerine getiremeyen öğrencilerin (İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç) kayıtları 3-4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olup kayıt yaptırmayan öğrencilerin bir sonraki Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yaptırma hakkı bulunmamaktadır. Kayıt yaptıran öğrencilerin, Bahar yarıyılında hazırlık sınıfı eğitimine başlanamaması nedeniyle söz konusu yarıyıl için 1 yarıyıl izinli sayılma işlemi gerçekleştirilecek olup öğrencilerin izinli sayılma sürelerinden düşülmeyecektir.
 • İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin kayıt hakkı bulunmamakta olup 04 Şubat 2022 mesai bitimine kadar İngilizce Muafiyet belgelerini göndermeleri durumunda programa kayıtları yapılacaktır.
 • Askerlik ile ilgili işlemleriniz kayıtlarınız yapıldıktan sonra Enstitümüzce web servisleri aracılığıyla YÖKSİS’ten Milli Savunma Bakanlığı’na iletilmektedir. 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından askerlik ile ilgili takip işlemi yapılmamaktadır. Askerlik işlemlerinizi e-devlet üzerinden ve/veya askerlik şubelerinden takip ederek varsa aksaklıkları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirebilirsiniz.
 • Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencilerimizin kayıt belgelerini gönderdikleri e-posta adreslerine kayıtlarının yapıldığına dair bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS), İYTE Kurumsal E-Posta Hesabı, Microsoft Teams Hesabı, Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) ile ilgili takip etmeniz gereken adımları içeren bilgilendirme metni için tıklayınız.

 

 • İstenilen belgelerin, lukayit@iyte.edu.tr adresine isim-soyad belirtilerek tek bir pdf halinde gönderilmesi gerekmekte olup belgeleri eksik olan veya okunaklı olmayanların kaydı gerçekleştirilmez.
 • Kayıt işlemi gerçekleşen öğrenciler, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan kimlik ibraz ederek Öğrenci kimlik kartını alabilirler.

KAYIT İÇİN E-POSTA İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

 • Kaydınızın yapılmasına ilişkin dilekçe (Dilekçe için tıklayınız)
 • Nüfus cüzdanının taranmış hali (e-devletten alınan belge kabul edilecektir.)
 • Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet belgesi (e-devletten alınan belge kabul edilecektir.)
 • Askerlik şubesinden askerlik durumunu gösterir onaylı belge, (e-devletten alınan belge kabul edilecektir.)
 • Askerlik takip dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)
 • Birden fazla Lisansüstü Programa kaydınızın bulunmadığına dair taahhütname

(Taahhütname için tıklayınız) (Bütün öğrencilerin doldurması gerekmektedir.)

 • Yurt dışında bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından Enstitümüzde lisansüstü seviyede öğrenim görecek Türk Uyruklu öğrencilerden öğrenim gördükleri kurumların tanınırlığına dair belge.
 • Yurt dışında bulunan bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan Türk Uyruklu öğrencilerin denklik belgesi taahhütnamesi (Taahhütname için tıklayınız)

 

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN BAŞLAMASINA İLİŞKİN TARİHLER

Programa Başlayacak Öğrenciler için Ders seçimi: 09-10 Şubat 2022 (Lisansüstü Kayıt Yenileme veya İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları kayıt yenileme ilanlarını takip etmeniz gerekmektedir.)

Öğrenci Ders Ekle/Bırak: 23-24 Şubat 2022  (Ders Ekle/Bırak işlemleri ile ilgili bilgi için tıklayınız)

Derslerin Başlama Tarihi: 14 Şubat 2022