Azami Öğrenim Süresi Sonunda Lisans Son Sınıf Öğrencilerine İki Ek Sınav Kullandırılması Hakkında Duyuru

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Sonunda Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve İlişikleri Kesilen Lisans Son Sınıf Öğrencileri İle 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini Doldurarak İlişikleri Kesilecek olan Son Sınıf Lisans Programı Öğrencilerine iki ek sınav hakkı kullandırılmasına ilişkin bilgiler ilgili yarıyılar bazında aşağıda yer almaktadır.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ SONUNDA AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN VE İLİŞİKLERİ KESİLEN LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE İKİ EK SINAV HAKKI KULLANDIRILMASI

COVID 19 Pandemisi nedeniyle YÖK Kararı gereği 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi sonunda azami öğrenim süresi nedeniyle ilişiği kesilen son sınıf öğrencilerine bu yarıyıl ile sınırlı olmak üzere;
a) Azami öğrenim süresi sonunda son sınıfta olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi sonunda iki ek sınav hakkını kullanan ve ek sınavlar sonucunda mezuniyeti için altı (6) ve altının üzerinde dersi kaldığından ilişiği kesilen öğrencilerin, hiç almadıkları ders/dersler için iki (2) ek sınav hakkı; uygulamalı, uygulaması olan ders/dersler için ise fakülte yönetim kurullarınca belirlenen ek süre hakkı,
b) Azami öğrenim süresi sonunda son sınıfta olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi sonunda iki (2) ek sınav hakkını kullanmadan ilişiği kesilen öğrencilerin başarısız oldukları ve hiç almadıkları dersler için iki (2) ek sınav hakkı, uygulamalı, uygulaması olan ders/dersler için ise fakülte yönetim kurullarınca belirlenen ek süre hakkı verilecektir.

Başvuru ve sınav bilgileri:
Başvuru Yeri: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bölüm sekreterlikleri
Son Başvuru Tarihi: 31.01.2022
Sınav Hakkı Kullanacak Öğrencilerin Bölüm Web Sayfasında İlan Tarihi: 01.02.2022
Birinci Ek Sınav Tarihi: 02 – 04.02.2022
İkinci Ek Sınav Tarihi : 10 -11.02.2022

Not 1: Belirtilen tarihe kadar sınav başvurusunda bulunmayan veya başvuru yapmasına rağmen sınav hakkını kullanmayan öğrencilere daha sonraki bir tarihte sınav hakkı kullandırılmayacaktır.

Not 2: Ek sınav ve süre hakkından yararlanan öğrencilerin altı (6) ve altının üzerinde dersi kalması durumunda bağlı bulundukları fakültelerin yönetim kurullarınca ilişikleri kesilecektir.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURARAK İLİŞİKLERİ KESİLECEK OLAN LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE İKİ EK SINAV HAKKI KULLANDIRILMASI

COVID 19 Pandemisi nedeniyle YÖK Kararı gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini doldurarak ilişiği kesilecek olan son sınıf öğrencilerine sadece bu yarıyıl ile sınırlı olmak üzere;
a) Daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki (2) ek sınav hakkı,
b) Sadece 2021-2022 Güz Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere daha önce almadıkları ders/dersler için iki (2) ek sınav hakkı, sınavı yapılamayan uygulamalı, uygulaması olan dersler için ise fakülte yönetim kurullarınca belirlenen ek süre hakkı verilecektir.

Başvuru ve sınav bilgileri:
Başvuru Yeri: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bölüm sekreterlikleri
Başvuru Tarihleri: 27-28.01.2022
Sınav Hakkı Kullanacak Öğrencilerin Bölüm Web Sayfasında İlan Tarihi: 01.02.2022
Birinci Ek Sınav Tarihi: 02 – 04.02.2022
İkinci Ek Sınav Tarihi : 10 -11.02.2022

Not 1: Belirtilen tarihe kadar sınav başvurusunda bulunmayan veya başvuru yapmasına rağmen sınav hakkını kullanmayan öğrencilere daha sonraki bir tarihte sınav hakkı kullandırılmayacaktır.

Not 2: Ek sınav ve süre hakkından yararlanan öğrencilerin altı (6) ve altının üzerinde dersi kalması durumunda bağlı bulundukları fakültelerin yönetim kurullarınca ilişikleri kesilecektir.