Askerlik İşlemleri

Askerlik ile ilgili işlemleriniz kayıtlarınız yapıldıktan sonra Enstitümüzce web servisleri aracılığıyla YÖKSİS’ten Milli Savunma Bakanlığına iletilmektedir.

27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından askerlik ile ilgili takip işlemi yapılmamaktadır.

Askerlik işlemlerinizi e-devlet üzerinden ve/veya askerlik şubelerinden takip ederek varsa aksaklıkları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirebilirsiniz.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik işlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına (https://asal.msb.gov.tr) göre yürütülür.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için Lisans Askerlik İşlemleri 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenmektedir.

Yükseköğretim kurumlarının Fakülte ve Yüksekokullarından lisans derecesi ile mezun olan yükümlülerin mezuniyet tarihinden itibaren 2 ay içinde askerlik yoklamalarını https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-yoklama-basvurusu üzerinden veya Askerlik şubelerine gidip yaptırmak zorundadırlar. Mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl erteleme hakları vardır.

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların aynı düzeyde ikinci bir programa kayıt olmaları halinde sonraki öğrenciliklerinden dolayı askerlikleri ertelenmez.

Askerlik ile ilgili işlemleriniz kesin kayıt yapıldıktan sonra Enstitümüzce web servisleri aracılığıyla YÖKSİS’ten Milli Savunma Bakanlığına iletilmektedir. 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından askerlik ile ilgili takip işlemi yapılmamaktadır. Askerlik işlemlerinizi e-devlet üzerinden ve/veya askerlik şubelerinden takip ederek varsa aksaklıkları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirebilirsiniz.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Sevk Tehiri:

7179 Sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına göre ( https://asal.msb.gov.tr/ ) yürütülür.

Lisansüstü programlarda sevk tehir erteleme süreleri:

Tezli Yüksek Lisans 3 yıl 4 ay.

Tezsiz Yüksek Lisans 1,5 yıl,

Doktora 6 yıl,

Sevk tehir teklifi yapılırken öğrenci tabi oldukları yönetmelikte belirtilen programın normal süresi ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarında belirtilen yaş sınırı ( Yüksek Lisans 32, Doktora 35) dikkate alınır.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil istenmesi mümkün değildir.

Yüksek Lisans mezunu olan yükümlülerin askerlikleri askerlik Şubelerine başvuruları halinde mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl ertelenir.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkan bulunmamaktadır.

NOT: Askerlik durumunuzu https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama adresinden kontrol edebilirsiniz.