Kalite Politikamız

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek amacı ile;
Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak: Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan: Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kayıt, Eğitim-Öğretim, Mezuniyet ve Askerlik ile İdari hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi, Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.