Lisans Programı Öğrencilerinin Ders Seçimi İle İlgili Bilgilendirme

 

Ders seçimlerinizi Enstitümüzün Yönetmelikleri ve/veya Öğrenci İşleyiş Esasları, Senato Kararları ile diğer mevzuatlara bağlı olarak yürütmeniz gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Sisteminin (ÖBS) ders seçimleri sırasında mevzuata aykırı işlediğini fark etmeniz durumunda işlemi gerçekleştirmeden danışmanınız ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçiniz.

 

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için sırasıyla aşağıdaki işlem adımlarının tamamlanması gerekmektedir. Bu işlemlerden birisinin eksik olması durumunda kaydınız tamamlanmamış olacaktır.

– Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler ve ikinci üniversite olarak Enstitümüzde   okuyanlar katkı payı öder
– Ders seçim işlemleri
– Danışman onayı işlemi

 

Derslerde Kota Artırımı

 

Derslerin kota artırımı, dersi açan bölümün uygun bulması durumunda, aynı bölüm sekreterliği tarafından ders ekle-çıkar haftasının son iki gününde gerçekleştirilecektir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kota artırımı ile ilgili yetkisi bulunmamaktadır.

 

Seçmeli Ders Kaydında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinde Ders Kaydı sekmesine tıklanarak ders seçme işlemlerine geçilir. Teknik Seçmeli Dersler ELT, Sosyal Seçmeli Dersler ise ELS grubu üzerinden seçilebilir. ELT veya ELS grubu dersleri seçilirken daha önce ders alınmamış gruplardan ders seçilmelidir.

 

Ders Seçimi İle İlgili Diğer Hususlar

 

  1. Birinci sınıf öğrencilerinin ders yükü, eğitim planında yer alan birinci sınıf derslerinden oluşur. Birinci sınıf öğrencileri üst sınıflardan ders alamazlar. (Türkçe ve Tarih Dersleri dahil) ( Lisans Yönetmeliği Madde 8/2)
  2. Öğrencinin seçtiği derslerde çakışma olmaması gerekmektedir. (Lisans Yönetmeliği Madde 8/5)
  3. Genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler genel not ortalamasını 1,80’e yükseltinceye kadar, daha önce aldığı dersleri tekrar eder; daha önce almadığı bir dersi (kredisiz dersler hariç) veya (W) notu aldığı bir dersi alamaz. (Lisans Yönetmeliği Madde 17/2)
  4. Ders Yükü: Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yarıyılda alması gereken ders yükü bağlı bulunduğu bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen kredili ders sayısıdır. (Lisans Yönetmeliği Madde 8/1)
  5. Danışmanının uygun görmesi halinde öğrencilerin ders yükü ikinci yarıyıl sonu itibariyle veya daha sonraki yarıyıllarda; a) Genel not ortalamalarının en az 2,00 olması koşulu ile iki ders, b) Genel not ortalamalarının en az 2,50 olması koşulu ile üç ders, c) Genel not ortalamaları en az 2,00 olan yedinci ve sekizinci yarıyılda bulunanların üç ders arttırılabilir. (Lisans Yönetmeliği Madde 8/4)
  6. Öğrenciler, ders eşdeğerliği ve saydırma işlemleri için ders ekleme çıkarma süresi içinde bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvururlar. (Lisans Yönetmeliği Madde 18/3)