Hizmetlerimiz

 • ÖSYM sınavı sonucunda Enstitümüzü kazanan öğrencilere Enstitümüzü tanıtıcı öğrenci el kitabı ve kayıt ile ilgili broşürler gönderilmesi.
 • ÖSYM sınavı sonucunda Enstitümüzü kazanan öğrencilere ait bilgilerin FTP server’dan alınarak öğrenci bilgi sistemine  aktarılmasının sağlanması.
 • ÖSYM sınavı sonucunda Enstitümüzü kazanan öğrencilerin kayıtlarıyla ilgili hazırlıkların yapılması.
 •  Belirlenen harç miktarlarının yeni kayıtlar ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenci bilgi sistemine aktarılması ve duyurulması
 • Katkı kredisi almaya hak kazanan ara sınıf öğrencilerinin ödedikleri fazla ücretin iadesi işlemleri için gerekli belgelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.Sehven yatırılan harç ücretlerinin iadesi işlemlerinin yapılması.
 • Yaz okulu ders ücretlerinin hesaplanması.
 • Yaz okullarında açılmayan derslerin ücretlerinin iade edilmesi.
 • Yatay Geçiş müracaatlarının alınması.
 • Yatay Geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi.
 • Yeni kayıtlanan öğrencilerin Öğrenci kimlik kartlarının hazırlatılması ve dağıtımının yapılması.
 • Transkript verilmesi
 • Öğrenci Belgelerinin verilmesi.
 • İlgili makama yazılar düzenlenmesi.
 • Belgelerin onaylanması.
 • (ASLI GİBİDİR) işleminin yapılması.
 • Soğuk mühür yapılması(Geçici mezuniyet belgesi, diploma,diploma eki )
 • Yabancı uyruklu öğrencilere ilgili makama verilmek üzere belge, ikamet tezkeresi ve İngilizce öğrenci belgesi düzenlenmesi.
 • Öğrenciye askerlik belgesi verilmesi.
 • Askerlik şubelerine askerlik belgelerinin gönderilmesi.
 • Dikey Geçiş kayıtlarının kabul edilmesi
 • YÖS, Hükümet burslusu öğrenciler ve kültürel antlaşmalar ile Enstitümüze yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi.
 • Ek kontenjanla Enstitümüze yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi.
 • Disiplin cezaları,nüfus ve ikamet değişikliklerinin öğrenci bilgi sistemine aktarılması.
 • Yurtdışı İzin Belgesi, İlgili Makam yazılarının (disiplin cezası alınmadığına,başarı sıralamasına,hazırlık sınıfı okuduğuna dair) düzenlenmesi
 • Af yasasından yararlanan öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi.
 • YÖS müracaatlarının ve kayıtların kabulü.
 • Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından sonra geldiği üniversitedeki ders kayıtlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmesi.
 • Maddi hataların girilmesi
 • Socrates-Erasmus programı öğrencilerinin ders kayıtları ve notlarının işlenmesi
 • Yan dal öğrencilerinin transkriptlerinin hazırlanması
 • Yan dal ve Çift Ana Dal başvurularının kabulü.
 • Diplomaların basılması.
 • Diploma eklerinin basılması.
 • Mezun olan veya kaydı silinen öğrencilerin lise diplomalarının geri verilmesi
 • Mezuniyet ve kayıt silme kararlarının öğrenci bilgi sistemine aktarılması, gerekli yazışmaların yapılması.
 • Yeni kayıtlanan öğrencilerin nüfus, lise, adres ve telefon bilgilerinin öğrenci bilgi sistemine aktarılması.
 • İstatistikler hazırlanması.