Lisansüstü Öğrencilerinin Ders Seçimi ile İlgili Bilgilendirme

Ders seçimlerinizi Enstitümüzün Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde ve Senato Kararları ile
diğer mevzuatlara bağlı olarak yürütmeniz gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Sisteminin (ÖBS) ders seçimleri
sırasında mevzuata aykırı işlediğini fark etmeniz durumunda işlemi gerçekleştirmeyerek danışmanınız ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçiniz.
Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için sırasıyla aşağıdaki işlem adımlarının tamamlanması gerekmektedir.
Bu işlemlerden birisinin eksik olması durumunda kaydınız tamamlanmamış olacaktır.

Lisansüstü program öğrencileri için;

1- Katkı Payı Ödemesi

2- Ders seçimi

3- Kesinleştirme işlemi

4- Danışman onayı (Danışman Onayı için Danışman hocanız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir).

– Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler ve ikinci üniversite olarak
Enstitümüzde okuyan öğrenciler katkı payı öder

Mühendislik İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program öğrencileri için;

1- Ders seçimi

2- Öğrenim Ücreti Ödemesi

3- Kesinleştirme işlemi

4- Danışman onayı (Danışman Onayı için Danışman hocanız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir).

Seçmeli Ders Kaydında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

– Aynı dönemde birden fazla seçmeli veya zorunlu seçmeli ders kaydı yapmak istediğinizde seçmek
istediğiniz her bir dersi farklı bir grup (ELT-ELZ grubu) kodundan seçerek eklemeniz gerekmektedir.
– Tekrarlanacak veya eşdeğer sayılacak seçmeli dersler için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’na müracaat
etmeniz gerekmektedir. (Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesi)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için; toplam öğrenim süresi, ders yükü, en az
genel not ortalaması ve AKTS toplamı için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23. maddesini
incelemeleri gerekmektedir.
Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için;
toplam öğrenim süresi, ders yükü, en az genel not ortalaması ve AKTS toplamı için Lisansüstü EğitimÖğretim Yönetmeliğinin 28. maddesini incelemeleri gerekmektedir.
Doktora programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için; toplam öğrenim süresi, ders yükü, en az genel not
ortalaması ve AKTS toplamı için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddesini incelemeleri
gerekmektedir.