Çift Anadal

ENSTİTÜMÜZDE ÇİFT ANA DAL PROGRAMI OLAN BÖLÜMLER

Mimarlık Fakültesi

  • Mimarlık
  • Şehir ve Bölge Planlama
  • Endüstriyel Tasarım

Fen Fakültesi

  • Fizik
  • Kimya
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Matematik

Mühendislik Fakültesi

  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Kimya Mühendisliği

Çift Ana Dal Yönergesi için tıklayınız.